A A A

O nas


Stowarzyszenie pod nazwą „Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów (ZWiZD)" zajmuje się administracją budynków prywatnych właścicieli od około 75 lat. Posiada własne biuro usług administracji domów (BUAD), które realizuje podstawowe cele i zadania stowarzyszenia. Zrzesza około 130 członków, którzy posiadają blisko 60 nieruchomości w zarządzie swojego biura. Władze stowarzyszenia posiadające wieloletnie doświadczenie realizują zadania określone w statucie. Wieloletni i doświadczeni pracownicy BUAD są w ciągłej dyspozycji właścicieli nieruchomości podczas świadczenia usług administrowania budynkami.

Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie miasta Kalisza i województwa wielkopolskiego.
Władzami stowarzyszenia jest zarząd i komisja rewizyjna.